17 август 2019 г.

Майсторският клас ще завърши на 4 септември с галаконцерт на най-изявените участници
Голямата награда на град Варна получава Патипон Супанпонг, Тайланд