17 април 2018 г.

19-30 април 2018, Център за култура и дебат "Червената къща"