17 април 2018 г.

Акция, представяща най-високите постижения на съвременния социален плакат
18 април 2018, 18:00 часа, Галерия-книжарница "София Прес"
Пролетно четене на клуб "Отвъд кориците"
19 април 2018, 18 часа, Галерия-книжарница "София Прес"