16 септември 2020 г.

19 септември – 21 октомври 2020 г., галерия "Синтезис"
Нови водещи, нови предавания в столичната програма на БНР
Конкурс за студенти – литературни творци