16 септември 2008 г.

Маслена живопис, акварел и сух пастел
Строфа на Пол Елюар от стихотворението "Свобода"