16 октомври 2020 г.

Клуб "Отвъд кориците" организира събитие за самиздат автори
За пръв път в България гостува съвременен графичен дизайн от Република Корея