16 ноември 2013 г.

Класически гоблени, бродерия и пространствени композиции на полски автори
По мотиви от творчеството на Фредерик Бегбеде
Книгите и живописта са любимо занимание на малката пианистка