16 ноември 2010 г.

По едноименната приказка на Мая Дългъчева
Премиера на четиритомник на Георги Константинов
Портрети, рисунки, икони, сбирка европейски гравюри, репродукции на стенописи
Изложба фотография в галерия "Възраждане"
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ