16 март 2021 г.

Тазгодишната тема на проекта е "Поглед към доброто". Конкурсът ще се провежда на национално ниво и ще бъде на два етапа
Краен срок за изпращане на произведенията: 29 април 2021 г.
Изложба "Празник на ирландската култура" ще бъде официално открита на 17 март