16 януари 2020 г.

Писателят е отличен за книгата си с разкази „И всичко стана луна“ (E tutto divenne luna)
Нов български университет отбелязва годишнината с изложба, свързана с традиционните Атанас-Славови четения
Краен срок за изпращане на творбите: 12 февруари 2020 г.