16 януари 2012 г.

Изложба маслена живопис
Излезе брой 11 (К) на Алманаха за литература, наука и изкуство
Колекция автентична каменна пластика от Зимбабве