16 януари 2009 г.

Лилия Поборникова за трети път посреща рождения си ден във фамозната сграда
Продължават археологическите разкопки по изследване на тракийските надгробни могили в Сливенско