16 декември 2015 г.

Тема на броя: Познание, култура, идеология
Пресконференция на 17 декември от 12.00 ч. в БТА
За стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан