16 април 2014 г.

Излезе новият годишник "Любослов" на Съюза на българските писатели в САЩ и по света – Чикаго
Кукли с народни носии посрещат посетителите
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) и 56 български списания
В програмата: църковно-славянски песнопения от Д. Христов, П. Динев, П. Стайнов, Дж. Сарти и др.