16 април 2013 г.

За студенти, обучаващи се в български университети
Антологичната стихосбирка на Христо Черняев "Сняг да вали"
Второ издание на Международния фестивал Sofia Contemporary