16 април 2012 г.

Brand New Heavies отбелязват 20 златни години на световната сцена
Изложба на преподаватели в специалност „Плакат и визуална комуникация“ на НХА