15 септември 2017 г.

18-30 септември 2017, галерия Synthesis, София
18 септември 2017, 19 ч., Литературен клуб на Столична библиотека