15 септември 2015 г.

Връчване на XI Национална награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков”
Изложба живопис , 17 септември - 11 октомври 2015 г.