15 септември 2006 г.

Културните процеси в България, на Балканите и в Европа през призмата на театъра
Четения, посветени на 75-годишния юбилей на проф. д-р Ангел Анчев
"Всички заедно, да бъдем по-силни!"
Картичка на Нощта на музеите и галериите 2006
Покана за пресконференция
За едно достойно влизане в Европейския съюз
Абстрактни композиции, представени във Варна
Юбилеи на писатели от Родопите