15 ноември 2019 г.

19 ноември, 18:30 ч., Изложбена зала на Държавна агенция „Архиви”
Вихра Баева и Веселка Тончева представят своята книга „Българските празници и обичаи”
Участват изследователи от САЩ, Русия, Полша и четири български висши училища