15 ноември 2018 г.

19 ноември 2018, 18:30 ч., Театър „Българска армия“, Камерна сцена „Миракъл“
Кинопанорамата е от 15 до 29 ноември
20 ноември 2018, 19 часа, Thеatro