15 ноември 2014 г.

Трето издание на изложба на съвременни български художници от чужбина
За поетичната книга на Стефан Иванов "Навътре"
Мая Ангелова и Мира Душкова с нови научни книги