15 май 2018 г.

Александър Петров откри премиерата с кратко пояснение защо луксозното издание побира само 55 от творбите му
16 май 2018, от 18:30 ч., Театрална зала „Алма Алтер" на Софийския университет
Специална програма на 19 май 2018 г. от 18:00 до 24:00 ч.