15 май 2006 г.

Студия-албум на арх. Албена Д. Тодорова
Да се готвят Стара Загора, Бургас и Пловдив
По проект на Студентски съвет
Литературата - в ефир, Варна 2006
Научна конференция на Факултета по славянски филологии
Трета лекция от Втора пролетна лектория "Unitas temporum" ("Единство на времената")
Сдружението на писателите гостува в къща Ламартин
Ново творческо обединение в Пловдив
Полюшвана от вятъра мишена. Избрани стихове
1120 години от идването на учениците на Кирил и Методий в България