15 март 2019 г.

110 години от рождението на художника
18 март 2019, 17.30 ч., Централно управление на БАН - голям салон
Предстоят две Кръгли маси по въпросите на книгоиздаването
С "Кой е Големанов" започва XX Великденски музикален фестивал
Говорът на село Драганово