15 март 2007 г.

След 20 години – отново българска драматургия в Украйна
Да разберат българите тревогите му
In memoriam: Жан Бодрияр
Ново пространство за теоретични срещи и диалог