15 януари 2015 г.

Нов литературен клуб в Столична библиотека
Списание за литература, изкуство, култура
Януарската среща от цикъла лекции "Книгата на книгите"