15 февруари 2008 г.

Светът на твореца е уникален като багра
Карпатският басейн и Балканите през Х-ХІ век в отражението на археологията
Февруарска сесия на Национален литературен фестивал "Глоси"
Част от проекта "Le Courrier des Balkans"