15 декември 2006 г.

Между еуфорията и разочарованието
Физически тренинг
Набраните суми - за Дневен център “Добро сърце”, гр. Перник
Филмов и театрален режисьор, алпинист
В рамките на Коледния панаир на книгата в НДК (13–17.ХІІ.2006)