15 август 2022 г.

Съвместният проект на „Невиждан театър" и НАТФИЗ осигури условия за обмяна на практики и опит между студентите и незрящите актьори
14 юли – 31 август 2022, artnewscafe, Пловдив
Посветена на 50-годишнината от XI Конгрес на Международния съюз на архитектите UIA