15 април 2015 г.

„Елит и власт в средновековна България” и „Павликяни и павликянство в българските земи – архетип и повторение”