14 септември 2015 г.

Да си спомним за обичания от поколения българи радио- и телевизионен говорител
Обзор на най-вълнуващите образи от 2014 и 2015