14 септември 2012 г.

115 години от рождението на великия български артист
За своята активна дейност за популяризиране на норвежката литература, език и култура в България
По случай 130 години от рождението на художника