14 май 2018 г.

По повод 50 години от окупацията на Чехословакия през 1968 година
Достойно бъдеще за нашите библиотеки!
15 май 2018 г., 18.00 ч., Регионална библиотека „Любен Каравелов"
Писателят Иван Раденков представи за първи път най-новата си детска книга