14 май 2008 г.

Празнична програма на 23 май
По случай 35-годишнината на хора
За цялостно творчество и непримирима гражданска позиция
Националният литературен музей отново участва