14 март 2010 г.

Quarto Quartet в голяма "Зала България" на 12 април 2010
За филми с научно-популярна тематика - история, природа, наука и научни постижения, национална култура
Иво Йорданов пее на XI Великденски музикален фестивал – Варна 2010
На чаша биокафе и разговор за... книга
29 март 2010, 19 ч., зала "Опера"