14 юни 2009 г.

Свободата и непосредствеността, които стоят в основата на всяка една идея
В рамките на платформата "Място за срещи"