14 януари 2008 г.

Игри за човечност и работа в екип
Видео, рисунки, фотография, инсталации