14 февруари 2013 г.

Непозволената любов на Евтим Евтимов и Петя Йорданова
Произведения на ученици от НУИИ "Илия Петров"
Броят е посветен на творчеството на Любомир Далчев
Слушаме Брамс и "Акустична версия" през февруари
Магдалина Станчева дари студия на Андрей Протич от 1929 г.