14 декември 2006 г.

В рамките на Международния панаир на книгата - 2006
В рамките на Коледния панаир на книгата в НДК (13–17.ХІІ.2006)
Портрети, уловили мигове на творчество и съзерцание
Начини за формиране на различието
За всичко, за което не сте предполагали, че може да се пише или че може да се пише интересно