13 ноември 2010 г.

На 15 ноември ще бъдат избрани резидентите за 2011 година
За политическия и граждански ангажимент на съвременните творци от Дунавския регион