13 май 2008 г.

Покана за участие
Чувството за идентичност като много важна част от природата на човешкото съществуване
За институции и отделни личности, ангажирани с инициативи по набиране на средства за обществено значими каузи
Различното списание
Изложба живопис, рисунки и видео
Закриване на ІV Международен фестивал на християнските изкуства и култура
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ