13 юли 2010 г.

"Младост без младост" - том с фантастични новели
Йона Тукусер–Людо твори експресивни живописни платна
Акварелът е една мелодия, която е тиха и нежна...