13 февруари 2012 г.

Дискусия в Център за култура и дебат "Червената къща"
Пиер Ришар и Даниел Брюл също са сред очакваните гости на 16 март
Българско участие в Триест филм фестивал