13 декември 2006 г.

Душата, която помни седмото небе...
В рамките на Коледния панаир на книгата в НДК (13–17.ХІІ.2006)
Юбилейно честване 80-годишнината на писателя в Сливен