13 декември 2005 г.

Галерия "Дебют" - на 1 година
Галерия "Солерс" се доверява на младите
Текстологическа школа на НБУ
Изложба и благотворителен търг
Музикална вечер в Плевен