13 август 2008 г.

Българката е единствената участничка с три награди
За Православието, молитвите, чистата и мътната вода...
Сборникът "Габровски хумор" - и на брайлово писмо