12 септември 2015 г.

Кампания за преоткриване на красиви метални решетки от стари софийски фасади
Галаконцерт на 27 септември в Софийската опера
Георги Господинов ще представи американското издание на романа от 17 до 25 септември 2015
Издателство Kitap представя "На Божи гроб преди 60 години" в превод на Хюсеин Мевсим