12 октомври 2015 г.

В програмата: произведения от Бородин и Дворжак
За непубликувано любовно стихотворение или разказ
В рамките на "Музикални вторници в Зала БИАД - 2015"
Премиера в многоцветието на любовта