12 октомври 2014 г.

Изложба живопис на Белослава Младенова и Ива Сеферова
Алманах на Българско общество "Достоевски"